Wij gebruiken cookies om de toegang tot onze website te analyseren. Indien u verder gebruik maakt van onze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie is beschikbaar in ons privacy statement.

Retourneren & herroeping

Bent u toch niet blij met uw aankoop? Dan kunt u dit binnen 30 dagen, na ontvangst van uw bestelling, bij ons melden. Hierna krijgt u nog eens 14 dagen de tijd om uw product / bestelling terug te sturen.
Graag wel in originele staat en verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk).

Heeft u het product in gebruik genomen maar voldoet het toch niet aan uw eisen? Ook dan gaan we u gewoon helpen, in de vorm van een deelvergoeding.


Het product is beschadigd. Wat doe ik nu?

Controleer bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient u zo snel mogelijk na ontvangst (we verzoeken u dit binnen 48 uur te doen) aan ons te melden via een mail naar info@deschotelshop.nl of info@deschotelshop.be. Wanneer u een verkeerd of door transport beschadigd product heeft ontvangen, dient dat zo snel als mogelijk door u retour te worden gestuurd.


Hoe kan ik een product terug sturen naar DeSchotelShop?

Zonder account

Een product ruilen of retour zenden zonder dat u een inlog account heeft, kunt u doen door een email te sturen naar info@deschotelshop.nl of info@deschotelshop.be. U ontvangt dan de verdere instructies per email. Een andere mogelijkheid is om uw retour via de retourpagina van DeSchotelShop in te geven.

Met account

U kunt dit ook doen door in uw account de retourzending in te geven of via de retourpagina van DeSchotelShop.
U ontvangt dan een bevestigingsmail, waarna u de betreffende producten terug kunt sturen naar het in de bevestigingsmail opgegeven adres onder vermelding van RMA of bestelnummer.

Standaard retour adres

Ons standaard retour adres is DeSchotelShop, Laagraven 5D II, 3439 LG in Nieuwegein. We willen u echter vriendelijk verzoeken ons bericht af te wachten op uw retour aanvraag voor de juiste retour instructies, d.w.z. voor het juiste retour adres van uw bestelling. Direct een retour aanvragen.


Deelvergoeding (bij retourneren)

Bevalt uw aankoop toch niet helemaal, maar heeft u het wel al in gebruik genomen? Daar balen wij ook van.

Voor al uw aankopen geldt een retour termijn ('bedenktermijn') van 30 dagen, dus ook voor aankopen die al in gebruik zijn genomen gedurende deze periode. Bij zichtbare gebruikssporen krijgt u van ons dan ook een deelvergoeding. Deze deelvergoeding bedraagt altijd minimaal 75% van het oorspronkelijke aankoopbedrag. Dus: Bekijk het product gerust zoals u in een fysieke winkel ook zou doen. Haal een satelliet ontvanger gerust uit de doos en bekijk hem van alle kanten, maar sluit deze niet aan om er mee te kijken.


 1. Wanneer krijgt u een 100% vergoeding van uw retourzending binnen 30 dagen?
  • Indien uw aankoop retour wordt gezonden in (indien redelijkerwijs mogelijk) de originele verpakking, compleet en in originele staat (bij batterijen is het bijvoorbeeld niet nodig om ze uit de verpakking te halen om te beoordelen of u ze wilt behouden, het is niet noodzakelijk om beschermfolies te verwijderen, etc.)


 2. Wanneer ontvangt u een deelvergoeding van uw retourzending binnen 30 dagen na retour?
  • Wanneer u bij het gebruik van de goederen verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het is daarbij bijvoorbeeld niet nodig om de verpakking incompleet en buitenproportioneel beschadigd terug te zenden;
  • Bij een beschadigd product;
  • Bij een gebruikt of vies product.


Voorwaarden voor terugsturen van een gebruikt product.

 • De deelvergoeding bedraagt altijd minimaal 75% van het originele aankoopbedrag.
 • Deze service geldt alleen voor producten die binnen de bedenktermijn van 30 dagen na ontvangst zijn teruggezonden of binnen deze termijn zijn aangemeld voor retour.
 • Het product mag niet dusdanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat verminderd is.
 • Producten die vallen onder de uitzonderingen (zie ook Veelgestelde vragen - Uitsluiting herroepingsrecht (punt3)) zijn uitgesloten van deze regeling.


De bovengenoemde voorwaarden vormen geen beperking voor de uitoefening van het wettelijk herroepingsrecht.


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Download hier het herroepingsformulier van DeSchotelShop.


Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Verzendkosten

Bij het retourneren van een product komen er natuurlijk extra verzendkosten in het vizier. U kunt het betreffende product uiteraard ook altijd kosteloos komen afgeven op onze locatie, zie onze contactpagina.


In welke gevallen heeft u recht op vergoeding van uw verzendkosten en in welke situaties bent u hier zelf verantwoordelijk voor?


wanneer wel?

Bij ontvangst van een defect apparaat heeft u recht op teruggave van uw verzendkosten aangezien u het naar ons terug moet sturen om het na te laten kijken.


Wanneer niet?

U krijgt van ons geen vergoeding op het moment dat u het herroepingsrecht gebruikt, aangezien het uw keuze is het apparaat te retourneren omdat het niet aan uw wensen zou voldoen.

Daarnaast krijgt u ook geen vergoeding op het moment dat u een defect aangeeft waar daadwerkelijk geen defect  geconstateerd is door ons. Dit zien wij veel bij ontvangers en LNB's en het gaat hier vaak om een verkeerde settings of het verkeerd uitrichten van de LNB.


LET OP! De vergoeding die wij uitkeren voor het vergoeden van verzendkosten, is het basisbedrag zonder extra verzekering enz en deze bedraagt normaliter maximaal EU 6,95.

 Product retourneren