Wij gebruiken cookies om de toegang tot onze website te analyseren. Indien u verder gebruik maakt van onze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie is beschikbaar in ons privacy statement.

Garantie

Garantie

Omdat DeSchotelShop zelf geen producent van goederen is, hebben wij geen standaard garantiebeleid. Dat is per product verschillend omdat het altijd afhankelijk is van zowel het product zelf als van de fabrikant, behoudens de wettelijk verplichte regelingen omtrent garantiebepalingen. Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.Treft u de pech van een verkeerde of beschadigde bestelling, laat het ons dan meteen weten via support@deschotelshop.nl of support@deschotelshop.be, dan sturen we u de retourinstructies zoals die van toepassing zijn op het betreffende product direct (binnen 24 uur) toe.

 

Bij een foutieve levering draagt DeSchotelShop bij ontvangst van het geretourneerde, ongebruikte en onbeschadigde artikel zorg voor een spoedige herstelzending. Mocht een artikel defect zijn direct bij ontvangst, dan verzoeken wij deze zo snel mogelijk naar ons terug te sturen. Alleen in deze gevallen kunnen wij het beschadigde of niet (naar behoren) functionerende product -kosteloos- repareren of vervangen voor een nieuw product. Informeer ons tijdig via mail, zodat wij zo snel als mogelijk een nieuw product voor u kunnen reserveren en toesturen (na ontvangst van het beschadigde of niet (naar behoren) functionerende product).

 

Ook na afloop van de (fabrieks)garantietermijn kunt u met een gegronde klacht bij ons terecht. Kunt u redelijkerwijs verwachten dat een artikel na een bepaalde periode en bij normaal gebruik nog goed zou moeten functioneren en is het gebrek aan het product buiten uw schuld om ontstaan, dan zal DeSchotelShop het artikel (laten) repareren of vervangen. In alle gevallen bewaakt DeSchotelShop de snelle afhandeling van de klacht. Soms is het redelijk om een deel van de kosten zelf te betalen. Bijvoorbeeld als u het product een lange tijd op een normale manier hebt kunnen gebruiken en u dit door de reparatie langer kunt gebruiken. Of u heeft een product al lange tijd gebruikt en u krijgt een nieuw product. Als het redelijk is om een deel van de kosten door te berekenen, dan informeren we u hier vooraf over.

 

 

Hoe zit het met de fabrieksgarantie op een product?

DeSchotelShop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

Deze garantie vervalt:

- bij nalatige omgang met het artikel,
- bij opzettelijke beschadiging van het artikel en
- indien anderen dan DeSchotelShop -zonder toestemming van DeSchotelShop.nl- herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd en door die (herstel)werkzaamheden een defect is opgetreden.

 

 

Beschadigd of verkeerd product

Wij verzoeken u vriendelijk om bij ontvangst van de bestelling te controleren of het juiste product onbeschadigd en compleet is afgeleverd. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u dit ons zo snel mogelijk na ontvangst te melden per mail (info@deschotelshop.nl of info@deschotelshop.be) of telefoon (+31 (0) 10 30 60 360). U ontvangt binnen 24 uur een reactie van ons.

 

Wanneer u een verkeerd of door transport beschadigd product heeft ontvangen, dient u dat -bii voorkeur- zo snel als mogelijk naar ons retour te zenden.

 

 

Procedure bij klacht

Er zijn twee mogelijkheden:

 

  1. Neem contact op met DeSchotelShop. U kunt natuurlijk ook altijd langskomen in Rotterdam met het product. Wij bekijken dan samen met u de storing. Indien reparatie nodig is, gaat het product naar de reparatieservice van de desbetreffende fabrikant. Reparatie duurt in de regel 2 tot 3 weken. U kunt het product weer afhalen op dezelfde locatie, zodra het gerepareerd is. Wij stellen u op de hoogte zodra wij het gerepareerde product retour hebben ontvangen van de fabrikant.
  2. Neem contact op met de fabrikant/ importeur. Meld het probleem bij de fabrikant/ importeur. Zij kunnen het probleem misschien wel telefonisch verhelpen. Mocht het niet telefonisch te verhelpen zijn, dan hebben de meeste fabrikanten een aan-huis service voor garantie. Het merk zal met u een service afspraak maken en thuis bij u langskomen.

 

 

Geschillen

Geschillen tussen de consument en DeSchotelShop over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door DeSchotelShop te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen zowel door de consument als DeSchotelShop worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).